Озадачава ли ви защо номер 9 се повтаря по няколко пъти в Библията?Може ли значението му да повлияе на живота ви?Библията винаги е пълна със символични значения, кодирани в специални номера .

Число 9 е едно от числата, които имат специално значение. Y.

може да осъзнаете, че сте пропуснали много през живота си, защото не сте знаели значението на номер 9.

Съдържание

Колко пъти се споменава номер 9 в Писанието?

Номер 9 е споменат 49 пъти в Библията.
25 ангелско число, което означава

Това показва, че числото е важно в Свещеното Писание, което оправдава споменаването му близо 50 пъти.

Нека да разберем какво означава този специален номер.

Значение на номер 9

Според Библията номер 9 се свързва със следното:Божествена пълнота

Числото 9 е символ на окончателност или пълнота.

В Библията е записано, че Исус Христос, Божият син, почина точно в 9тичас от деня, когато е разпнат на кръста.

Смъртта на Христос беше символ на окончателността на Неговата цел на земята.

Той умря, за да проправи път за спасение.

Фактът, че той почина на 9тичас от деня само показва окончателност в този брой.

Символ на святост

Освен това е символ на святост.

Доказателствата за това число като символ на святост се намират в книгата Левит 23:32.

Тази книга ще ви разкрие подробностите за „Деня на изкуплението“.

Според евреите това бил денят, който те смятали за най-свещения ден в годината.

Във връзка с номер 9 трябваше да се отбележи „Денят на изкуплението“, започващ вечерта на 9-титиден от седмия месец.

С такова свято събитие, отбелязано на 9тиден, ясно е, че този ден символизира святост.

Едно от последиците, които можете да получите от тази символика на номер 9, е, че това е специално число, което можете да използвате, за да спечелите пробег в живота.

Например можете да зададете своя дата на брак на 9тиден от месеца или 9тимесец от годината.


33. свещени числа

Подобен ход ще насочи брака ви към свят път.

Плодове на Светия Дух

Книгата Галатяни 5: 22-23 изброява изброените плодове на Светия Дух. Номер 9 е представянето на тези плодове на Светия Дух.

Те са вярност , радост, любов, нежност, самоконтрол, дълготърпение, доброта и мир.

Християните смятат тези качества за много важни в живота на вярващия.

Дори и да не сте християнин, можете да видите, че тези атрибути са доста привлекателни при определянето на индивида.

Следователно символичното представяне на плодовете на Светия Дух на номер 9 е знак за святост в душата.


гледане 10:10

Значителни изяви на номер 9 в Библията

Има някои значителни изяви на номер 9 в Библията, които не можем да пренебрегнем.

Това е така, защото те носят специални значения на числото и ще ви помогнат да разберете скритите значения на числото 9.

Царуването на Осия

Цар Осия е последният цар, управлявал в царството Израел, преди царството да падне.

Като крал той управлява от 732 до 723 г. пр. Н. Е., Отбелязвайки 9 години царство.

Не забравяйте, че той стана цар на Израел само чрез заговор, който видя убийството на Пеках.

Едно от символичните послания, които Бог би могъл да изпрати на Своя народ, е, че номер 9 отбелязва деня на съда.

Това е свързано с номер 9 като брой на завършването.

Ако това е номерът, показващ попълването, тогава е ясно, че вие ​​получавате преценката си в този ден.

Разрушаване на храма в Йерусалим

Именно на Ab 9, в еврейския календар, започва пълното унищожение на Йерусалимския храм.

Едно от значенията, които получаваме от това събитие, е, че номер 9 може да въведе нова ера в живота на християните.

Според християнските вярвания разрушаването на Йерусалимския храм е събитие, което може да се сравни с чистилището.

От същите вярвания знаете, че катарзисен момент следва такива ужасяващи събития и a ново начало винаги е на хоризонта.

Следователно числото може символично да означава, че пълното унищожение на Божието.

Храмът бележи началото на нова ера, където храмовете ще бъдат построени на здрави основи, които не могат да бъдат разклатени от хората.

Освен това храмът на Ирод също е бил изгорен от римляните на този ден.

Първата битка в Писанието

Първата записана битка се намира в книгата Битие 14: 1 - 2. Това е битка между съюз от 5 царе от едната страна и още 4 от другата страна, което прави общо 9 царе, участващи в първата спомената битка в Библията.

Това може да означава, че номер 9 е не само брой на завършване, но и пионерски номер.

Първият езичник, приел християнството

Едно от най-значимите изяви на номер 9 в Библията се намира в книгата Деяния 10 в историята на римския Центурион, наречена Корнелий.

Във видение, което се случи през 9тичас, той беше помолен да се срещне с апостол Петър.


931 ангелско число

Това видение ще го направи първият езичник, обърнал се към християнството.

Номер 9 като артистично число

Има постоянен спор сред изследователите на Библията, които възприемат номер 9 като артистично число в съвременното общество.

Основата на тази дискусия е върху стара връзка на номер 9 в Стария Завет с магьосничеството.

В Библията се споменават поне 9 групи или индивиди с връзки към магьосничество.

Съвременната култура е нарисувала тези практики като „изкуство“, следователно символичната връзка на номер 9 и изкуството.

Следователно можете да разчитате на номер 9, който да ви води в стремежа ви да бъдете художник.

Като номер на завършване можете да използвате номер 9, за да предефинирате съдбата си.

Можете да зададете вашите важни събития на дата, месец или година, свързани с номер 9 и ще изпитате радостта от божественото завършване.

Споделете С Приятелите Си: