Със социалните данни маркетолозите във висшите учебни заведения могат да преместят перспективите през всички етапи на маркетинговата фуния. Прочетете Повече...