От стратегията до изпълнението и резултатите, ние изследваме какво прави най-добрите марки в социалната клетка. В тази публикация разглеждаме как Netflix използва социалната мрежа, за да създаде опит на марката. Прочетете Повече...