6 интеграции, за да получите повече от вашата платформа за управление на социалните медии

От вашата CRM система до вашето решение за управление на активи, тези шест интеграции позволяват на търговците да извлекат повече от инструмента си за управление на социалните медии. Прочетете Повече...

Подходящото време да инвестирате в нов корпоративен софтуер за социални медии

Наличието на инструмент за управление на социални медии, който може да мащабира и да осигури въздействието, от което се нуждае глобалното предприятие, е от решаващо значение за дългосрочния успех. Прочетете Повече...